Als Mohammed zou hebben geleefd was hij een ISIS strijder.

Als Mohammed zou hebben geleefd was hij een ISIS strijder...

PVDA en VVD willen niet weten dat de jihadstrijders, ISIS, AL-QAIDA, AL-NUSRA en HAMAS de weg van Mohammed volgen, dat ze de islam vertegenwoordigen!

Mohammed begreep al in de zevende eeuw dat jihad zoals die nu tegen Nederland wordt gevoerd het meest effectieve wapen tegen de ongelovigen is. Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.

Koran 9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
Abu Dawud, 11.2045 Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.

Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen het westen zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van EU politici zelf. Dit is geculmineerd in de meest massale emigratie ooit van moslims naar Nederland...
Waarom is het gedrag van huidige mohammedanen, de heilige oorlog van ISIS en HAMAS strijders zo verbazingwekkend is voor de elite? Mohammed, de bedenker van islam en volgens moslims de perfecte mens en voorbeeld voor de huidige Jihadisten. Niet zo vreemd dat zijn volgelingen ook zelfde gedrag vertonen.

Volgens PVDA, D66, SP en GL, de organisaties zoals Moslim Broederschap, HAMAS en MILLI GORUS zijn anders dan de ISIS! Hamas en ISIS zijn eigenlijk gelijk, beiden willen een nieuw khilafa en willen dat zuiveren van andere geloven. Corrupte aanhang en infiltranten binnen de overheid beweren dat deze moslims zich "prima gedragen" in Nederland.

islamitische Turken en Marokkanen in Nederland, vrijwel allemaal wel eens stellen ze dat onze vrouwen hoeren zijn. Dit is wat de moslims overal deden tijdens hun jihad... volgens de jihad worden de hoeren worden onmiddellijk onthoofd!!. Jihad wordt op deze manier voorbereidt. ISIS heeft ook Yezidi's vrouwen als hoeren bestempelt om zijn genocide te plegen.. Demoderen van de bevolkingsgroepen is een belangrijke onderdeel van Jihad...Daarom gaan zij vechten voor hun buitenlandse islamitische “identiteit”, verenigen zij zich in talloze Turkse Arabische en islamitische verenigingen en stichtingen, moskeeën en andere antiwesterse instellingen met financiële steun uit de herkomstlanden en de Nederlandse overheid. Die buitenlandse overheden bevorderen ook de emigratie van massa’s ongeschoolde vaak zelfs analfabete moslims die de ontwikkeling van hun achtergebleven binnenlanden belemmeren en een last vormen voor hun eigen regeringen. Bovendien wordt zo de verspreiding van de islam over het Westen gerealiseerd onder leiding van islamitische organisaties en omgekochte EU leiders in Brussel.

Deze "gematigde" moslims willen dus chaos verkrachtingen onthoofdingen en genocide hier naartoe halen.

Kabinet Rutte herhaalt ook oude sprookjes over de islam. Ze willen Nederlanders afhankelijk maken van een vaag sprookjes. Politici die zich niet willen uitspreken tegen Islam zijn al barbaars op zich! Door te zwijgen stem je goedkeurend toe dat ISIS duizenden onschuldige mensen dood in naam van hun onzichtbare vriend. Rutte ministers herhalen oude sprookjes van Balkenende, Kok en Lubbers kabinetten! Een bekende propaganda van moslimlanden waar alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd.

ISIS gebruikt dezelfde middelen als de moslims altijd deden. Wij zullen worden gedwongen door onze elite van landverraders om de islam kritiekloos te benaderen!

Kabinet Rutte gelooft in de propaganda van islamitische geestelijken die verkondigen dat het islam geen vijand is van Joden en christenen. Moslims, Joden en christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Moslims kunnen niet samenleven met welke bevolking dan ook. Jihad is een kernelement van islam, het onderwerpt alles of doodt alles wat het aantreft. Wat moslims niet doden maken per definitie onderdeel uit van islam..!

Als Mohammed zou hebben geleefd was hij een ISIS strijder. Dat is het punt!
In het jaar 1453 veroverden barbaarse christenhaters, de Turken, het christelijke Konstantinopel (istanboel), waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Later hebben ze ook de Armeniërs massaal afgeslacht..! Het door de Turken aangerichte bloedbaden zijn met geen pen te beschrijven. Dit is wat ook ISIS doet! Turkije en landen als Saudi, Qatar en Marokko etc.. steunen moslims met geld en geavanceerdere wapens!

Recente aansluiting van Turkije bij het extremistische islamitische blok ISIS, Moslimbroederschap, AL-NUSRA en HAMAS is ook geen toeval...Het hele proces van de islamisering in Nederland wordt ook massaal gefinancierd door deze islamitische staten. Alleen al het Saoedische koningshuis heeft de afgelopen jaren miljarden dollar geschonken voor de bouw van moskeeën, islamitische scholen, organisaties en instellingen voor het verbreiden en propageren van de islam in Nederland...Niettemin zinkt de financiële steun uit moslimlanden in het niet vergeleken met de steun van de bedreigde landen zelf die over de laatste dertig jaar duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.

Deze reusachtige steeds toenemende geldstromen lokken talloze corrupte leiders die de islam verdedigen en propageren om die geldstromen, de basis van hun inkomen en loopbanen veilig te stellen. Zelfs FNV en de politici van D66 en Groen Links komen in actie voor hun "gematigde moslims".

Zo doende zorgen de PVDA, D66, SP, CDA en Groenlinks, kabinet Rutte en FNV een constante instroom van ongeschoolde moslims die makkelijk te beïnvloeden zijn door fundamentalistische imams die Nederland als een nieuwe machtsbasis gebruiken voor hun jihad. Dit leidt tot een kunstmatige uiterst gevaarlijke crisis zoals Nederland nog nooit heeft gekend sinds de volksverhuizingen uit de vierde en vijfde eeuw.